Odporúčame

 

Kategórie e-shopov

 
Vysunúťzasunout/vysunout

reklamácia

 

Ako postupovať pri reklamácii

Ak ste si zakúpili tovar, ktorý nebol kvalitný, nebola splnená vlastnosť, ktorá zodpovedá popisu výrobku alebo bol nejakým spôsobom poškodený, nie Vašou vinou, môžete tovar reklamovať. O reklamáciu je potrebné požiadať písomne u predajcu, nie v výrobcu. Predajca by mal rozhodnúť ihneď, v komplikovanejších prípadoch do 3 dní. V prípade, ak je potrebný odborný posudok, rozhodne sa do 3 dní od doručenia posudku. Reklamácia však nesmie trvať viac ako 30 dní. Ak vybavovanie reklamácie presiahne 30 dní, spotrebiťeľ má právo na kompenzáciu ako pri neodstrániteľnej vade.

 

Tovar môže mať vadu odstrániteľnú a neodstrániteľnú.

Pri odstrániteľnej vade môžete od predajcu žiadať:
- bezplatnú opravu urobenú do 30 dní v plnom rozsahu
- výmenu tovaru alebo jeho časti v takej istej hodnote bez vady
- po dohode s predajcom zľavu z ceny výrobku

Vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru je možné uplatniť, ak:
- nie je možné chybu odstrániť do 30 dní, alebo ak sa reklamácia nevyriešila do 30 dní
- sa tá istá chyba vyskytne 3 krát aj po oprave alebo ak má tovar viac ako 3 odlišné vady súčasne
- ste boli mylne informovaný o tom, že výrobok má určité vlastnosti

Ak reklamujete neopraviteľný výrobok, ktorého vada nebráni riadnemu užívaniu, môžete žiadať zľavu, alebo vrátenie peňazí.

 

Doklad o kúpe a original krabica

Doklad o kúpe nie je pri reklamácii podmienkou, ale podstatne Vám ju urýchli. Pri kúpe by ste si vždy mali dať potvrdiť záručný list, ktorý Vám musí predajca k tovaru priložiť. Kúpu môže dosvedčiť aj tretia osoba. V praxi sa to však nevyužíva z dôvodu možnej nedôveryhodnosti tejto osoby.
Žiadny zákon neukladá uschovávať originálne obaly od výrobkov. Aj keď predajcovia vyžadujú reklamácie tovarov zabalených v oroginálnych obaloch, nie je to nutné! Predajca si však môže dať podmienku, že pri reklamácii treba predložiť aj originálny obal, ak poskytuje záruku nad rámec zákona (viac ako 2 roky). Tu si však môže podmienky reklamácie stanoviť sám.

 

Poplatky za reklamáciu

Prenesenie poplatkov vzniknutých za vybavovanie reklamácie na spotrebiteľa nie je založené na žiadných právnych predpisoch. V nádväznosti na to je neprípustné aj zadržanie tovaru, zo strany predajcu, v prípade neuhradenia poplatku za vybavenie reklamáce. Ak bola však reklamácia opodstatnená a Vám vznikli jej vybavovaním náklady (cestovné, poštovné, poplatky za odborné posudky), môžete predajcu požiadať o ich preplatenie.

Ak Vám predajca reklamáciu nevybaví do 30 dní, alebo ju odmietne prijať, môžte sa obrátiť na obchodnú inšpekciu.

orientlovebaby-mercidolni-reklama.jpg

© 2021 eshopcentrum.sk, email: helpdesk@eshopcentrum.sk

Vytvořilo webové studio geneweb.cz