Odporúčame

 

Kategórie e-shopov

 
Vysunúťzasunout/vysunout

pár rád ako nakupovať

 

Pár dobrých rád ako nakupovať cez internet a nenaletieť

Internet ako médium poskytuje obrovské množstvo výhod firmám, čo sa týka reklamy a predaja ale aj  spotrebiteľovi. Tomu nešetrí iba čas ale i peniaze. Samozrejme ako všade aj tu sa nájdu ľudia, ktorí chcú rýchlo a pohodlne zarobiť nekalými obchodnými praktikami na neinformovanosti spotrebiteľa o jeho právach. V niektorých prípadoch neváhajú porušiť mravné zásady, či dokonca zákony. Avšak niektoré európske smernice, implementované do naších zákonov, myslia aj na spotrebiteľov nakupujúcich na diaľku prostredníctvom katalógov a internetu. Preto, ak sa chystáte nakupovať tovar cez internet či z katalógov, mali by ste si tieto smernice preštudovať. Nájdete v nich množstvo informácií o tom, na čo máte právo a ako postupovať, keď narazíte na nesolventnú firmu alebo obchodníka.


V tomto článku Vám preto ponúkame niekoľko dobrých rád a dôležitých informácií, ktoré by ste mali ovládať pri nákupe cez internet.

 

- Snažte sa vyhýbať obchodom, ktoré nemajú uvedené kontaktné údaje. Vyhnete sa tak 
problémom s komunikáciou v prípade reklamácie kúpeného tovaru.
- Pri kúpe si okrem ceny tovaru všímajte aj to, či je k nej pripočítane DPH, náklady na
prepravu a iné poplatky.
- Keďže si nemôžete tovar vyskúšať a chytiť, dôkladne si prečítajte všetky informácie, ktoré sú pri ňom uvedené.
- Zaujímajte sa o dodacie lehoty.
- Dôkladne si prečítajte obchodné podmienky, zmluvu a reklamačné podmienky daného
obchodu. Tie sa môžu v rôznych obchodoch líšiť.
- Zistite, z ktorej krajiny daný obchod pochádza. Pri reklamácii Vám môžu vzniknúť náklady 
s doručením tovaru do sídla obchodu.
- Zaujímajte sa aj o záručnú dobu a miesta záručného aj pozáručného servisu. A to hlavne ak ide o tovar objednávaný zo zahraničia.

 

Keďže pri nakupovaní na diaľku si nemôžete tovar vyskúšať, ani si ho riadne obzrieť, máte právo ho do 7 dní, bez udania dôvodu, vrátiť. Umožňuje Vám to § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.). V niektorých krajinách EU je tato doba dlhšia (napr. v CZ je to až 14 dní). Toto právo však môžete využiť iba v prípade ak vrátenie tovaru oznámite predajcovi písomne do 7 dní, pričom prvý deň sa počíta deň po doručení tovaru a o poslednom dni rozhoduje pečiatka na balíku. Tovar však nesmiete používať a opotrebovávať, prípadne ho, do čo najmenšej miery rozbaľovať. Toto právo máte aj vtedy, ak si tovar vyzdvihnete osobne priamo u predajcu. Predajca je povinný kupujúcemu vrátiť peniaze najneskôr do 15 dní odo dňa zrušenia zmluvy.
Predajca je povinný písomne informovať kupujúceho o možnosti odstúpenia od zmluvy. Môže tak urobiť aj dodatočne, pričom táto 7 dňová doba plynie od dodatočného poučenia, avšak maximálne do 3 mesiacov. Ak predajca ani dodatočne nesplní informačnú povinnosť, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo uzavretí zmluvy o službe.
V prípade, že predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Ak už bol uhradený preddavok alebo plná suma za daný tovar, tá musí byť kupujúcemu najneskôr do 15 dní vrátená . Je však možné sa s predávajúcim dohodnúť aj na dodaní iného tovaru v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom konaní nedohodnú, predávajúci je povinný kupujúcemu nahradiť všetky výdavky preukazateľné s objednaním daného tovaru.

Od ktorých zmlúv nemôžete odstúpiť bez udania dôvodu?


Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ktorej predmetom sú:
- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím doby 7 pracovných dní
- lotérie a iné stávkové hry
- noviny a časopisy
- potraviny
- tovar vyhotovený na mieru podľa požiadaviek kupujúceho
- tovar, ktorého cena na trhu kolíše
- zvukové, obrazové záznamy a software, ktoré už kupujúci rozbalil


Ako postupovať pri odstúpení od zmluvy?

Odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať, postačí ak zašlete predávajúcemu list, že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote. V tomto liste by ste mali uviesť o aký tovar ide, aká bola jeho cena a dátum prevzatia. Ďalej by ste mali uviesť akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze. Ak nebudete s tovarom , alebo službou spokojný, môžete ho vrátiť zároveň s listom, alebo ho môžete vymeniť za peniaze osobne. predávajúci ma povinnosť vrátiť Vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie by malo byť bez akýchkoľvek sankcií. Spotrebiteľ však musí znášať náklady spojené s doručením daného tovaru k predajcovi. Tieto náklady nemusí znášať, ak je tovar poškodený. V tom prípade by šlo o reklamáciu. Ak predajca odmieta vrátenie peňazí, prevzatie tovaru alebo Vám zaúčtuje nejaké poplatky za vrátený tovar, obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tá predajcovi môže uvaliť pokutu až do 3300 eur.orientlovedolni-reklama.jpgdolni-reklama.jpg

© 2022 eshopcentrum.sk, email: helpdesk@eshopcentrum.sk

Vytvořilo webové studio geneweb.cz